صفحه اصلی > آرشیو پویش شهید مردم


5

پویش تیم دنیای بوم ما از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
5

پویش تیم شهدای مدافع سلامت از شهر مشهد
مدرسه میرزا حبیب خراسانی 1 در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید آرمان علی وردی از شهر تایباد
مدرسه نمونه امام حسین(ع) در شهرستان تایباد

مشاهده پویش
1

پویش تیم دختران مهدوی از شهر گلبهار
تشکل مدرسه در شهرستان گلبهار

مشاهده پویش

2

پویش تیم شهید رضازاده از شهر مشهد
مدرسه شاهدمعرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
7

پویش تیم امام علی (ع) از شهر جغتای
تشکل امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده پویش
5

پویش تیم پنج نفره از شهر سبزوار
مدرسه فرزانگان دوره دوم در شهرستان سبزوار

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید خرازی از شهر درگز
مدرسه ریحانه در شهرستان درگز

مشاهده پویش

1

پویش تیم یاوران مهدی (عج) از شهر خواف
مدرسه فاطمه الزهرا در شهرستان خواف

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید سعید مهرآبادی از شهر داورزن
مدرسه محمد مبینی در شهرستان داورزن

مشاهده پویش
2

پویش تیم دختران نسل سلیمانی از شهر نیشابور
مدرسه شهید حصاری در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
5

پویش تیم پنج نفره از شهر سبزوار
مدرسه فرزانگان دوره دوم در شهرستان سبزوار

مشاهده پویش

2

پویش تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید آرمان علی وردی از شهر مشهد
مدرسه شاهدمعرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
2

پویش تیم دختران حاج قاسم از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان متوسطه اول علامه امینی در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
2

پویش تیم دوستانه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده پویش

1

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
2

پویش تیم نام آوران از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهاب از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده پویش
2

پویش تیم ایکیگای از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

2

پویش تیم جست و جو راستی از شهر بجستان
مدرسه نمونه دولتی مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده پویش
2

پویش تیم حامیان قدس از شهر نقاب
مدرسه فاطمیه در شهرستان جوین

مشاهده پویش
2

پویش تیم روشنا از شهر درگز
تشکل پاتوق فرهنگی نورا در شهرستان درگز

مشاهده پویش
2

پویش تیم بنت الهدی صدر از شهر مشهد
تشکل پایگاه بسیج حضرت فاطمه الزهراء س در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

2

پویش تیم فاطمه الزهرا از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
2

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
1

پویش تیم فاطمه الزهرا از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
1

پویش تیم شمیم وصال از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده پویش

1

پویش تیم دختران افتاب از شهر بردسکن
مدرسه شاهد شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید محسن حججی از شهر سبزوار
تشکل صاحب الزمان (عج) در شهرستان سبزوار

مشاهده پویش
2

پویش تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده پویش
2

پویش تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده پویش

2

پویش تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده پویش
2

پویش تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده پویش
0

پویش تیم سفیران ظهور2 از شهر قدمگاه
تشکل یاس نبی(س) در شهرستان زبرخان

مشاهده پویش
2

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش

2

پویش تیم دختران آینده ساز از شهر صالح آباد
مدرسه متوسطه اول حضرت زینب (س) در شهرستان صالح آباد

مشاهده پویش
2

پویش تیم آینده سازان ایران زمین از شهر نیشابور
تشکل پایگاه بسیج ام لیلا در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
1

پویش تیم شکفتن اندیشه از شهر فیض آباد
حوزه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها در شهرستان مه ولات

مشاهده پویش
2

پویش تیم شکفتن اندیشه از شهر فیض آباد
حوزه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها در شهرستان مه ولات

مشاهده پویش

2

پویش تیم سفیران بهشت1 از شهر درگز
مدرسه طالقانی در شهرستان درگز

مشاهده پویش
6

پویش تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
2

پویش تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
0

پویش تیم حاج قاسم سلیمانی از شهر بجستان
مدرسه الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده پویش

2

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
1

پویش تیم دختران خورشید از شهر نقاب
مدرسه ریحانه النبی جوین در شهرستان جوین

مشاهده پویش
2

پویش تیم شهید حسین لزگی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش


صفحات:

  1