صفحه اصلی > آرشیو پویش خلبان جت


7

پویش تیم دختران آفتاب از شهر نیشابور
مدرسه آموزشگاه شهیدحصاری2 در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
0

پویش تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده پویش
0

پویش تیم جت پلاس از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

3

پویش تیم آینده سازان ایران زمین از شهر نیشابور
تشکل پایگاه بسیج ام لیلا در شهرستان نیشابور

مشاهده پویش
2

پویش تیم شهدا از شهر بجستان
مدرسه مرندیز در شهرستان بجستان

مشاهده پویش
3

پویش تیم دختران خورشید از شهر نقاب
مدرسه ریحانه النبی جوین در شهرستان جوین

مشاهده پویش
0

پویش تیم مبتکران از شهر مشهد
مدرسه فاطمه زهرا در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

2

پویش تیم دختران حیدری از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهد اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
3

پویش تیم ریحانة النبی از شهر بردسکن
مدرسه شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
5

پویش تیم افسران جنگ نرم از شهر قوچان
مدرسه مهر در شهرستان قوچان

مشاهده پویش
1

پویش تیم یاران مهدی (عج) از شهر چناران
مدرسه آیت الله طالقانی در شهرستان چناران

مشاهده پویش

0

پویش تیم ریحانة النبی از شهر بردسکن
مدرسه شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید بهشتی از شهر تایباد
مدرسه مرحوم حاج عبدالباقی کلالی ریزه در شهرستان تایباد

مشاهده پویش
2

پویش تیم ریحانة النبی از شهر بردسکن
مدرسه شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
0

پویش تیم صاحب الزمان عج از شهر عشق آباد
مدرسه شهید جعفری در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش

1

پویش تیم یاران مهدی (عج) از شهر چناران
مدرسه آیت الله طالقانی در شهرستان چناران

مشاهده پویش
1

پویش تیم برای قیام منجی از شهر عشق آباد
مدرسه کوثر در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
1

پویش تیم ستایش از شهر بردسکن
مدرسه صمیمی در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
1

پویش تیم دختران افتاب از شهر بردسکن
مدرسه شاهد شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش

2

پویش تیم دختران انقلاب از شهر گناباد
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی سیدجعفر ذبیحی در شهرستان گناباد

مشاهده پویش
0

پویش تیم ریحانة النبی از شهر بردسکن
مدرسه شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
1

پویش تیم دنیای بوم ما از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
0

پویش تیم سفیران ظهور1 از شهر قدمگاه
تشکل یاس نبی(س) در شهرستان زبرخان

مشاهده پویش

0

پویش تیم وینوس از شهر گلبهار
مدرسه گلهای زندگی در شهرستان گلبهار

مشاهده پویش
0

پویش تیم رهروان ولایت از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان امام خمینی(ره) در شهرستان بجستان

مشاهده پویش
2

پویش تیم شهید سلیمانی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه در شهرستان قوچان

مشاهده پویش
1

پویش تیم ابتسام از شهر کلات
مدرسه شهید میرزاییان در شهرستان کلات

مشاهده پویش

1

پویش تیم صعود به اوج از شهر بجستان
مدرسه سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده پویش
0

پویش تیم شهید حججی از شهر اسحاق آباد
تشکل آهوان در شهرستان زبرخان

مشاهده پویش
1

پویش تیم مبتکران از شهر مشهد
مدرسه فاطمه زهرا در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
1

پویش تیم حسن آزادی از شهر مشهد
مدرسه شاهد معرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

2

پویش تیم روشنگران تاریکی از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده پویش
0

پویش تیم شهید بهشتی از شهر تایباد
مدرسه مرحوم حاج عبدالباقی کلالی ریزه در شهرستان تایباد

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید آرمان علی وردی از شهر مشهد
مدرسه شاهدمعرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
3

پویش تیم شمیم وصال از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده پویش

1

پویش تیم شهدا2 از شهر نوخندان
مدرسه شهدا در شهرستان درگز

مشاهده پویش
0

پویش تیم آساک از شهر قوچان
مدرسه 22بهمن در شهرستان قوچان

مشاهده پویش
0

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
0

پویش تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش

1

پویش تیم غنچه های مهدوی از شهر کاشمر
تشکل مهدیه در شهرستان کاشمر

مشاهده پویش
1

پویش تیم شهید حسن باقری از شهر مشهد
مدرسه شاهد معرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
1

پویش تیم روح الله عجمیان از شهر مشهد
مدرسه شاهد معرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش
3

پویش تیم شهید حججی از شهر مشهد
مدرسه شاهد معرفت در شهرستان مشهد

مشاهده پویش

0

پویش تیم الزهرا از شهر عشق آباد
مدرسه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
1

پویش تیم ریحانة النبی از شهر بردسکن
مدرسه شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده پویش
1

پویش تیم صاحب الزمان عج از شهر عشق آباد
مدرسه شهید جعفری در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش
1

پویش تیم صاحب الزمان عج از شهر عشق آباد
مدرسه شهید جعفری در شهرستان میان جلگه

مشاهده پویش


صفحات:

  1