صفحه اصلی > آرشیو تمرین فهم روایت


4

روایت تیم جت پنجا از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
1

روایت تیم ریحانه النبی از شهر سبزوار
تشکل پاتوق دختران مروارید در شهرستان سبزوار

مشاهده روایت
9

روایت تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده روایت
2

روایت تیم بهشت هشتم از شهر گناباد
تشکل پایگاه_چهارده_معصوم در شهرستان گناباد

مشاهده روایت

4

روایت تیم یاقوت سرخ از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
2

روایت تیم جهش از شهر فریمان
مدرسه شهید ندادادی در شهرستان فریمان

مشاهده روایت
0

روایت تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
1

روایت تیم شهید بابایی از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دختران انقلاب در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

3

روایت تیم مهدی یاوران 2 از شهر نیشابور
مدرسه شاهد ولیعصر در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
1

روایت تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
0

روایت تیم رضوانه از شهر قوچان
مدرسه فرزانگان در شهرستان قوچان

مشاهده روایت
4

روایت تیم نام آوران از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده روایت

7

روایت تیم مهدی یاوران 4 از شهر نیشابور
مدرسه شاهد ولیعصر در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
2

روایت تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
2

روایت تیم بنات المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان متوسطه دوم نمونه فرهنگ حضرت فاطمه سلام الله علیها در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم جت پلاس از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

1

روایت تیم خورسند 1171 از شهر مشهد
مدرسه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم دختران اریایی از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم شهید احمدی روشن از شهر خواف
مدرسه دبیرستان نوردانش در شهرستان خواف

مشاهده روایت
2

روایت تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده روایت

2

روایت تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
0

روایت تیم بهشت هشتم از شهر گناباد
تشکل پایگاه_چهارده_معصوم در شهرستان گناباد

مشاهده روایت
1

روایت تیم مهدی یاوران 3 از شهر نیشابور
مدرسه شاهد ولیعصر در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
1

روایت تیم فطرس از شهر نقاب
مدرسه مدرسه حاج ولی الله دادپور در شهرستان جوین

مشاهده روایت

3

روایت تیم ستایش از شهر درگز
مدرسه غیردولتی علامه شهرستانی در شهرستان درگز

مشاهده روایت
1

روایت تیم جت پلاس از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان فرهنگ حضرت فاطمه س در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
2

روایت تیم هنر جویان پر تلاش از شهر باخرز
مدرسه هنرستان کاردانش عالمه در شهرستان باخرز

مشاهده روایت
0

روایت تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت

1

روایت تیم شهاب از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
2

روایت تیم بنات الحیدر(علیه السلام) از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان معصومه جفایی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم شهید بابایی از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دختران انقلاب در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
0

روایت تیم یاوران مهدی از شهر مشهد
حوزه علمیه پایگاه شهید بهشتی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

0

روایت تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده روایت
1

روایت تیم روشنگران تاریکی از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
2

روایت تیم روشنگران تاریکی از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
4

روایت تیم مبتکران از شهر مشهد
مدرسه فاطمه زهرا در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

1

روایت تیم یا مهدی از شهر فیروزه
تشکل فرشته شورابی در شهرستان فیروزه

مشاهده روایت
2

روایت تیم ریحانه النبی از شهر سبزوار
تشکل پاتوق دختران مروارید در شهرستان سبزوار

مشاهده روایت
2

روایت تیم شهید احمدی روشن از شهر خواف
مدرسه دبیرستان نوردانش در شهرستان خواف

مشاهده روایت
2

روایت تیم اقتدار از شهر بجستان
مدرسه نمونه دولتی الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده روایت

5

روایت تیم مهدی یاوران 2 از شهر نیشابور
مدرسه شاهد ولیعصر در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
0

روایت تیم عشاق الحسین از شهر گناباد
مدرسه نمونه ذبیحی در شهرستان گناباد

مشاهده روایت
1

روایت تیم شهدا از شهر بجستان
مدرسه مرندیز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
2

روایت تیم یاقوت سرخ از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت

0

روایت تیم دختران قوی از شهر بجستان
مدرسه حضرت مریم در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
1

روایت تیم روشنگران تاریکی از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
12

روایت تیم محمد رسول الله از شهر نقاب
تشکل مسجد النبی شمس آباد در شهرستان جوین

مشاهده روایت
6

روایت تیم نام آوران از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده روایت

4

روایت تیم شهید احمدی روشن از شهر خواف
مدرسه دبیرستان نوردانش در شهرستان خواف

مشاهده روایت
0

روایت تیم شهید خاکپور از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده روایت
1

روایت تیم منتظران نور از شهر خرو
مدرسه امامت در شهرستان زبرخان

مشاهده روایت
1

روایت تیم شهاب از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده روایت

2

روایت تیم صعود به اوج از شهر بجستان
مدرسه سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
4

روایت تیم روشنگران تاریکی از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
1

روایت تیم مهدی یاوران 3 از شهر نیشابور
مدرسه شاهد ولیعصر در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
3

روایت تیم دختران حاج قاسم از شهر قدمگاه
تشکل حلقه ی صالحین در شهرستان زبرخان

مشاهده روایت

2

روایت تیم جت پلاس از شهر مشهد
مدرسه نمونه فرهنگ حضرت فاطمه (س) در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
0

روایت تیم فاتح از شهر مشهد
مدرسه فاتح در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم روشنگران تاریکی از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
2

روایت تیم اروس از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان فرهنگ حضرت فاطمه در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

2

روایت تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
1

روایت تیم آینده سازان از شهر کاشمر
مدرسه شکوفه در شهرستان کاشمر

مشاهده روایت
2

روایت تیم سرافرازان از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده روایت
0

روایت تیم دختران انقلاب از شهر گناباد
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی سیدجعفر ذبیحی در شهرستان گناباد

مشاهده روایت

0

روایت تیم فدائیان رهبر از شهر گناباد
تشکل پایگاه مقاومت بسیج فاطمیه بیلند در شهرستان گناباد

مشاهده روایت
8

روایت تیم آسمان ابی از شهر گلبهار
مدرسه هنرستان پژوهش در شهرستان گلبهار

مشاهده روایت
1

روایت تیم یاقوت سرخ از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
1

روایت تیم نسترن از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده روایت

1

روایت تیم شهید باکری از شهر بردسکن
مدرسه شهید علی مفتوحی در شهرستان بردسکن

مشاهده روایت
1

روایت تیم نجم از شهر تربت حیدریه
مدرسه شاهد حضرت سکینه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت
1

روایت تیم آذری تجربی1061 از شهر مشهد
مدرسه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
3

روایت تیم جویای دانش از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده روایت

1

روایت تیم رضوانه از شهر قوچان
مدرسه فرزانگان در شهرستان قوچان

مشاهده روایت
0

روایت تیم دختران حاج قاسم از شهر قدمگاه
تشکل حلقه ی صالحین در شهرستان زبرخان

مشاهده روایت
0

روایت تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
1

روایت تیم یاقوت سرخ از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت

1

روایت تیم ریحانه النبی از شهر سبزوار
تشکل پاتوق دختران مروارید در شهرستان سبزوار

مشاهده روایت
0

روایت تیم ارشادی ها1 از شهر تربت حیدریه
مدرسه نمونه ارشاد در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت
1

روایت تیم دختران افتاب از شهر بردسکن
مدرسه شاهد شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده روایت
2

روایت تیم جستجوی حقیقت از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده روایت

0

روایت تیم جوانه های امید از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دخترانه بعثت در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم یا مهدی از شهر فیروزه
تشکل فرشته شورابی در شهرستان فیروزه

مشاهده روایت
1

روایت تیم ریحانه النبی از شهر سبزوار
تشکل پاتوق دختران مروارید در شهرستان سبزوار

مشاهده روایت
2

روایت تیم عفاف11 از شهر تربت حیدریه
مدرسه عفاف در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت

1

روایت تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
1

روایت تیم فاتح از شهر مشهد
مدرسه فاتح در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
2

روایت تیم بنات الحیدر(علیه السلام) از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان معصومه جفایی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده روایت

2

روایت تیم ستارگان از شهر تربت حیدریه
مدرسه شهید صابریان در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت
0

روایت تیم دختران آفتاب از شهر مشهد
مدرسه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم (رسانه سازان) از شهر نیشابور
مدرسه باقرالعلوم در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
0

روایت تیم شهید باکری از شهر بردسکن
مدرسه شهید علی مفتوحی در شهرستان بردسکن

مشاهده روایت

2

روایت تیم جوانه های نور از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دخترانه بعثت در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
2

روایت تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
1

روایت تیم نسل نو از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده روایت
3

روایت تیم پرواز از شهر تربت حیدریه
مدرسه دبیرستان شاهد حضرت سکینه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت

1

روایت تیم نورالهدی از شهر درگز
تشکل پاتوق فرهنگی نورا در شهرستان درگز

مشاهده روایت
2

روایت تیم رهروان انقلاب از شهر خلیل آباد
مدرسه فاطمیه کندر در شهرستان خلیل آباد

مشاهده روایت
1

روایت تیم اقتدار از شهر بجستان
مدرسه نمونه دولتی الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
1

روایت تیم شهید حسن باقری از شهر مشهد
مدرسه شاهد معرفت در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

0

روایت تیم آکادمی جت از شهر تربت حیدریه
مدرسه شاهد حضرت سکینه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت
0

روایت تیم جوانه های امید از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دخترانه بعثت در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
0

روایت تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده روایت
1

روایت تیم پرواز از شهر تربت حیدریه
مدرسه دبیرستان شاهد حضرت سکینه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت

1

روایت تیم مهدیون از شهر فریمان
تشکل هیأت انصار المهدی در شهرستان فریمان

مشاهده روایت
1

روایت تیم نسل نو از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده روایت
1

روایت تیم پرواز ازاد از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده روایت
3

روایت تیم یاوران ولایت از شهر درگز
مدرسه پروین اعتصامی در شهرستان درگز

مشاهده روایت

2

روایت تیم پرواز از شهر تربت حیدریه
مدرسه دبیرستان شاهد حضرت سکینه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت
1

روایت تیم فرهنگ 5 از شهر تربت حیدریه
مدرسه فرهنگ قدس در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده روایت
2

روایت تیم پاتوق خادم الشهدا از شهر درگز
تشکل دورهمی خادمانلو در شهرستان درگز

مشاهده روایت
1

روایت تیم برای قیام منجی از شهر عشق آباد
مدرسه کوثر در شهرستان میان جلگه

مشاهده روایت

2

روایت تیم نسل حاج قاسم از شهر بجستان
مدرسه الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده روایت
2

روایت تیم هنر جویان پر تلاش از شهر باخرز
مدرسه هنرستان کاردانش عالمه در شهرستان باخرز

مشاهده روایت
2

روایت تیم جوانه های امید از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان دخترانه بعثت در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
2

روایت تیم یاوران مهدی از شهر مشهد
حوزه علمیه پایگاه شهید بهشتی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت

1

روایت تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
2

روایت تیم نام آوران از شهر مشهد
مدرسه حضرت فاطمه در شهرستان مشهد

مشاهده روایت
1

روایت تیم دختران فرا زمینی از شهر نیشابور
مدرسه شکوفا در شهرستان نیشابور

مشاهده روایت
0

روایت تیم رز قرمز از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده روایت


صفحات:

  1                   10