راهنما


راهنمای شرکت در لیگ نوجوانان جت خراسان رضوی

به لیگ جت خوش آمدید، از طریق نمایش مسیر ذیل تمامی مراحل جهت شرکت در لیگ جت خراسان رضوی را بهتون میگیم
 • 1- ثبت نام اولیه تیم 1 تا 30 مهر

  مربی و نماینده تیم (سرگروه) می تواند تیم خود را در سامانه ثبت اولیه نماید. برای ثبت نام تیم به مشخصات مربی و حداقل 3 نفر اعضای تیم نیاز است. یک تیم کامل در لیگ جت شامل مربی و 5 نفر عضو می باشد که یکی از اعضا به عنوان نماینده تیم (سرگروه) شناخته می شود.
 • 2- تایید نهایی تیم1 تا 30 مهر

  برای اینکه ثبت نام اولیه تیم شما کامل شود تمام اعضای تیم می بایست عضویت خود را در تیم تایید نمایند. هنگام ثبت نام اولیه به ثبت کننده تیم (مربی یا سرگروه) یک لینک تایید عضویت داده می شود که آنرا برای سایر اعضا ارسال می کنید.
 • 3- محتوای آموزشی انفرادی 1 مهر تا 10 آبان

  بخش رقابت لیگ جت شامل آزمون انفرادی و کار تیمی می باشد. برای آزمون انفرادی شما می بایست کتاب یک ون شبهه (پسران) یا کتاب گل پوش (دختران) را برای روز آزمون مطالعه نمایید.
  نمره آزمون انفرادی شما بصورت تیمی لحاظ می گردد و نتیجه آزمون 25 نمره از 100 نمره لیگ جت را شامل می شود.
 • 4- محتوای آموزشی تیم 1 مهر تا 10 آبان

  تمام اعضای تیم (مربی و نوجوانان) برای اینکه بتوانند در رویداد رقابت حضوری نتیجه قابل قبولی داشته باشند می بایست کتاب اکسیر را جهت فراگیری نحوه تکمیل بوم تفکر نقاد مطالعه نمایند. کلیپ های آموزشی نیز برای ارتقا دانش و مهارت اعضای تیم آماده گردیده است.
 • 5- برگزاری نشست آموزشی تیم 27 مهر تا 10 آبان

  مربی و اعضای تیم برای تکمیل تمرینی و آزمایشی بوم تفکر نقاد می بایست حداقل یک نشست آموزشی داشته باشند و تصاویر نشست و تصویر بوم تفکر نقاد تکمیل شده را برای دبیرخانه ارسال نمایند. این گام 25 نمره از 100 نمره لیگ را شامل می شود.
 • 6- رویداد و رقابت حضوری 11 آبان

  تیم ها در یک رقابت حضوری آزمون کتاب ها و تکمیل بوم تفکر نقاد را بصورت تیمی انجام خواهند داد. تکمیل بوم تفکر نقاد بصورت تیمی 50 نمره از 100 نمره لیگ جت را شامل خواهد شد.