داشبورد فعالیت ها و گزارشات جت پلاس

داشبورد فعالیت ها و گزارشات جت پلاس


شرح مختصر

بعد از تجربه ی ارزشمند اجرای مرحله ی اول لیگ جت و همراهی بیش از ۲۵ هزار نوجوان در ۳۴ شهرستان استان بر آن شدیم تا در ادامه مسیر و بر اساس راهبرد رهبر معظم انقالب در بیاثر کردن نقشهی دشمن در شبهه افکنی و یأس آفرینی، اغوای رسانه ای غرب را با سوادرسانه و مهارت تفکر نقاد خنثی و حصر تبلیغاتی دشمن را با سواد روایت و مهارت تفکر خالق بشکنیم، ان شاءالله. در گام دوم لیگ جت با عنوان جت پلاس بیش از 8250 نوجوان در قالب 1900 تیم با همراهی 920 مربی به رقابت پرداختند. در جت پلاس مسیر به صورت سامانه محور و دیجیتال طراحی شده است و نوجوانان جت پلاس را با همراهی دبیرخانه و مربیان خود به صورت مجازی طی میکنند.
در این داشبورد گزارشات جت پلاس بصورت کامل و جزئی و به تفکیک شهرستان های استان در بخش های گوناگون خدمت شما ارائه گردیده است.

در یک نگاه نمایش داشبورد

داشبورد فعالیت های تیم ها نمایش همه

پویش خلبان جت نمایش همه

پویش شهید مردم نمایش همه

مستندنگاری تصاویر تیم ها نمایش همه

مستندنگاری ویدیویی تیم ها نمایش همه

مستندگاری صوتی تیم ها نمایش همه

مستندگاری متنی تیم ها نمایش همه

بوم های تفکر نقاد نمایش همه

تمرین فهم روایت نمایش همه

داشبورد مستندنگاری تیم ها نمایش همه