صفحه اصلی > آرشیو مستند نگاری


8

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم فاطمه الزهرا از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم مهدیون از شهر فریمان
تشکل هیأت انصار المهدی در شهرستان فریمان

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم بهشت هشتم از شهر گناباد
تشکل پایگاه_چهارده_معصوم در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم جویای دانش از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم پژوهشگران از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم شهید سلیمانی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم زاس از شهر نیشابور
تشکل بسیج در شهرستان نیشابور

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم تیم میثاق از شهر نقاب
مدرسه مدرسه نمونه فهیمه در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران حورا از شهر مشهد
مدرسه هنرستان پویا در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم ستارگان از شهر تربت حیدریه
مدرسه شهید صابریان در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم یوناتد از شهر گلبهار
مدرسه عفاف در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم یوناتد از شهر گلبهار
مدرسه عفاف در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم جستجوی حقیقت از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم شهید مهدی موحدنیا از شهر سبزوار
مدرسه شاهد فاضله در شهرستان سبزوار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم توسعه تفکر از شهر بجستان
مدرسه ام الشهدا در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم نوجوانان کوشا از شهر فیروزه
تشکل ولی عصر(عج) در شهرستان فیروزه

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم ستارگان از شهر تربت حیدریه
مدرسه شهید صابریان در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم شهید آوینی از شهر مشهد
تشکل بنیاد رشد در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم ترنم از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم آذرخش از شهر داورزن
مدرسه شهدای مزینان در شهرستان داورزن

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهید سلیمانی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم نوجوانان کوشا از شهر فیروزه
تشکل ولی عصر(عج) در شهرستان فیروزه

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم شهید احمدی روشن از شهر خواف
مدرسه دبیرستان نوردانش در شهرستان خواف

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم تیم شهید همت از شهر بجستان
مدرسه هنرستان غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم ایثار از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم ایثار از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم اقتدار از شهر بجستان
مدرسه نمونه دولتی الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم روزنه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم هدف از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم جستجوی حقیقت از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم شهید حججی از شهر بجستان
مدرسه شهید حججی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم شهید مجید شمس آبادی از شهر نقاب
تشکل مسجد حضرت امیرالمومنین محله شمس اباد در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم دختران آفتاب از شهر مشهد
مدرسه اتحاد در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم دختران آفتاب از شهر مشهد
مدرسه اتحاد در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم روزنه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم نام آوران از شهر مشهد
مدرسه حضرت فاطمه در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم دختران آفتاب از شهر مشهد
مدرسه اتحاد در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم شمیم وصال از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم (رسانه سازان) از شهر نیشابور
مدرسه باقرالعلوم در شهرستان نیشابور

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم بنات الحیدر(علیه السلام) از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان معصومه جفایی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم تا ظهور از شهر بجستان
مدرسه خاتم الانبیاء در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهید ابراهیم هادی از شهر مشهد
مدرسه رودکی1 در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم توسعه تفکر از شهر بجستان
مدرسه ام الشهدا در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم قائم از شهر جغتای
مدرسه امام جواد (ع) در شهرستان جغتای

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم منتظران مهدی از شهر ریوش
مدرسه خوشرو طرق در شهرستان کوهسرخ

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم حلقه شهید دانشگر از شهر نسر
مدرسه حسین ناصری در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
6

مستند نگاری تیم دختران بهشتی از شهر گناباد
تشکل دختران ایران در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم دختران اریایی از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم جست و جو راستی از شهر بجستان
مدرسه نمونه دولتی مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم انام ( اقتدار.نظم.انسجام.موفقیت) از شهر بجستان
مدرسه نمونه دولتی الزهرا در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم سراج از شهر درگز
مدرسه پروین اعتصامی در شهرستان درگز

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم بهشت هشتم از شهر گناباد
تشکل پایگاه_چهارده_معصوم در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری
19

مستند نگاری تیم سردار سلیمانی از شهر رشتخوار
مدرسه نمونه دولتی دکتر توسلی در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم شهید سلیمانی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم دختران فاطمی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم توسعه تفکر از شهر بجستان
مدرسه ام الشهدا در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم سردار سلیمانی از شهر رشتخوار
مدرسه نمونه دولتی دکتر توسلی در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم گل نرگس از شهر تربت حیدریه
مدرسه فاطمیه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم گل نرگس از شهر تربت حیدریه
مدرسه فاطمیه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران فاطمی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم دختران فاطمی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم دختران فاطمی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم دختران فاطمی از شهر قوچان
مدرسه نمونه حضرت معصومه (س) در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهید ابراهیم هادی از شهر بجستان
مدرسه شهید رجایی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم نسترن از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

4

مستند نگاری تیم شهیدکاوه از شهر مشهد
مدرسه رودکی2 در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری


صفحات:

  1