صفحه اصلی > آرشیو مستند نگاری


6

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم رضوانه از شهر قوچان
مدرسه فرزانگان در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
9

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

11

مستند نگاری تیم بنات الحیدر از شهر مشهد
مدرسه عصمت در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم بنات الحیدر از شهر مشهد
مدرسه عصمت در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
9

مستند نگاری تیم شاپرک های دانا از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم قدرت پنهان ما از شهر خلیل آباد
مدرسه شهید مقدسی جابوز در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری

9

مستند نگاری تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
6

مستند نگاری تیم باران از شهر عشق آباد
تشکل هنرستان نبوت در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم بنات الحیدر از شهر مشهد
مدرسه عصمت در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم شهید هادی از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

9

مستند نگاری تیم استعداد برتر از شهر فیض آباد
مدرسه نمونه دولتی امام رضا ع در شهرستان مه ولات

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم نام آوران از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم دختران آریایی از شهر کدکن
مدرسه الزهرا (س) در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده مستند نگاری

5

مستند نگاری تیم شهید سید جمال از شهر باخرز
مدرسه سید جمال الدین اسد ابادی در شهرستان باخرز

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم مدافعان رهبری از شهر رشتخوار
مدرسه شهید پالاندوز در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم شهید حاج قاسم سلیمانی از شهر تربت حیدریه
مدرسه شاهد شهید برونسی در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم شهید خاکپور از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری

4

مستند نگاری تیم دختران بهار از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم شهید اکبری از شهر بجستان
مدرسه غفورزاده در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم الماس از شهر تربت حیدریه
مدرسه دبیرستان فرزانگان دوره دوم متوسطه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم شهید عمرانی از شهر رشتخوار
مدرسه نمونه محدثه در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم دختران بهشتی از شهر گناباد
تشکل دختران ایران در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری
11

مستند نگاری تیم لاله های سرخ از شهر بجستان
مدرسه الزهرا(خاتم الانبیاء) در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
8

مستند نگاری تیم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از شهر عشق آباد
مدرسه شهید برونسی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم تیم نوا از شهر نقاب
مدرسه مدرسه نمونه فهیمه در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری

7

مستند نگاری تیم بهشت هشتم از شهر گناباد
تشکل پایگاه_چهارده_معصوم در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم شهدا از شهر بجستان
مدرسه مرندیز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
6

مستند نگاری تیم فاطمه الزهرا از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
9

مستند نگاری تیم فاطمه الزهرا از شهر عشق آباد
حوزه علمیه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری

11

مستند نگاری تیم یاوران مهدی از شهر مشهد
حوزه علمیه پایگاه شهید بهشتی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
17

مستند نگاری تیم شمیم وصال از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم اتحاد از شهر کدکن
مدرسه ایت الله خامنه ای در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم الزهرا از شهر عشق آباد
مدرسه پایگاه شهید اسماعیلی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری

6

مستند نگاری تیم سلمان13 از شهر عشق آباد
تشکل بسیج شهید خدادادی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم شهید سید جمال از شهر باخرز
مدرسه سید جمال الدین اسد ابادی در شهرستان باخرز

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم کوشش از شهر بجستان
مدرسه بنفشه در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم کوشش از شهر بجستان
مدرسه بنفشه در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

4

مستند نگاری تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم میهن اباد از شهر خلیل آباد
مدرسه حضرت زینب (س) در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم ریحانة النبی از شهر بردسکن
مدرسه شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری

11

مستند نگاری تیم اتحاد از شهر کدکن
مدرسه ایت الله خامنه ای در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم ولیعصر از شهر رباط سنگ
مدرسه شهید عباس زاده در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
5

مستند نگاری تیم دختران توانا از شهر گلبهار
مدرسه شهید زارع در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
7

مستند نگاری تیم ابتسام از شهر کلات
مدرسه شهید میرزاییان در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری

5

مستند نگاری تیم ابتسام از شهر کلات
مدرسه شهید میرزاییان در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم سفیران بهشت1 از شهر درگز
مدرسه طالقانی در شهرستان درگز

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم شمیم وصال از شهر بجستان
مدرسه شهید علی حسینی در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم نام آوران از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم سفیران بهشت1 از شهر درگز
مدرسه طالقانی در شهرستان درگز

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم مهندسان آینده ایران زمین از شهر رشتخوار
مدرسه شهید مدرس در شهرستان رشتخوار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم ریحانه النبی از شهر سبزوار
تشکل پاتوق دختران مروارید در شهرستان سبزوار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم شهید باکری از شهر بردسکن
مدرسه شهید علی مفتوحی در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم حضرت مریم از شهر کاشمر
تشکل حضرت مریم در شهرستان کاشمر

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم مشکات از شهر عشق آباد
مدرسه فاطمه الزهرا س در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم آساک از شهر قوچان
مدرسه 22بهمن در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران انقلابی از شهر عشق آباد
تشکل پایگاه شهید مرتضی خدادادی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم گروه نخبگان مدرسه پرافتخار شهید ایت از شهر باخرز
مدرسه شهید ایت در شهرستان باخرز

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم حضرت مریم از شهر کاشمر
تشکل حضرت مریم در شهرستان کاشمر

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم نگار از شهر خرو
مدرسه دکتر فخری توان در شهرستان زبرخان

مشاهده مستند نگاری
4

مستند نگاری تیم دختران آفتاب از شهر مشهد
مدرسه صدیقه(س) در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری

4

مستند نگاری تیم دختران انقلابی از شهر عشق آباد
تشکل پایگاه شهید مرتضی خدادادی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران حاج قاسم از شهر قدمگاه
تشکل حلقه ی صالحین در شهرستان زبرخان

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران آفتاب از شهر مشهد
مدرسه صدیقه(س) در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم منتظران نور از شهر خرو
مدرسه امامت در شهرستان زبرخان

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم دختران خورشید از شهر نقاب
مدرسه ریحانه النبی جوین در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم تیم امید از شهر نقاب
مدرسه مدرسه نمونه فهیمه در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم مهاجرین از شهر عشق آباد
مدرسه ریحانه النبی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران خراسانی از شهر عشق آباد
تشکل پایگاه شهید مرتضی خدادادی در شهرستان میان جلگه

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شاپرک های دانا از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شاپرک های دانا از شهر مشهد
مدرسه بی بی فاطمه عاصمی در شهرستان مشهد

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم شهید قدرت الله عباسی از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم اکسیر از شهر بردسکن
مدرسه الزهرا در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم جستجوی حقیقت از شهر بجستان
مدرسه دبیرستان نمونه دولتی مهندس سرباز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم روزنه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم مروجان حقیقت از شهر قوچان
مدرسه عطار در شهرستان قوچان

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم ققنوس از شهر داورزن
مدرسه امام رضا در شهرستان داورزن

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم شهاب از شهر جغتای
مدرسه جهان تربیت در شهرستان جغتای

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم آیت الله خامنه ای از شهر بجستان
مدرسه آیت الله خامنه ای در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم سفیران ظهور1 از شهر قدمگاه
تشکل یاس نبی(س) در شهرستان زبرخان

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم پرستو از شهر داورزن
مدرسه دبیرستان امام رضا چشام در شهرستان داورزن

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم ریحانه النبی از شهر سبزوار
تشکل پاتوق دختران مروارید در شهرستان سبزوار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم دوستانه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم فدائیان رهبر از شهر گناباد
تشکل پایگاه مقاومت بسیج فاطمیه بیلند در شهرستان گناباد

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم شهید باکری از شهر بردسکن
مدرسه شهید علی مفتوحی در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم نسترن از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم استقلال از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم کوشش از شهر بجستان
مدرسه بنفشه در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم شهید بهشتی از شهر تایباد
مدرسه مرحوم حاج عبدالباقی کلالی ریزه در شهرستان تایباد

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم شهید مجید شمس آبادی از شهر نقاب
تشکل مسجد حضرت امیرالمومنین محله شمس اباد در شهرستان جوین

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهدا از شهر بجستان
مدرسه مرندیز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم سردار طاهری از شهر خلیل آباد
مدرسه دبیرستان سردار شهید محمد طاهری در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم سردار طاهری از شهر خلیل آباد
مدرسه دبیرستان سردار شهید محمد طاهری در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم حضرت رقیه (س) از شهر گلبهار
مدرسه الزهرا ( سلام الله علیه ) در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم سردار طاهری از شهر خلیل آباد
مدرسه دبیرستان سردار شهید محمد طاهری در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم دختران افتاب از شهر بردسکن
مدرسه شاهد شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری

1

مستند نگاری تیم سردار طاهری از شهر خلیل آباد
مدرسه دبیرستان سردار شهید محمد طاهری در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم استقلال از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم ارشادی ها1 از شهر تربت حیدریه
مدرسه نمونه ارشاد در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم تلاش از شهر بجستان
مدرسه گل رز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری

2

مستند نگاری تیم تلاش از شهر بجستان
مدرسه گل رز در شهرستان بجستان

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم گل نرگس از شهر تربت حیدریه
مدرسه فاطمیه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم ایثار از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم دختران افتاب از شهر بردسکن
مدرسه شاهد شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم دختران آفتاب از شهر نیشابور
مدرسه آموزشگاه شهیدحصاری2 در شهرستان نیشابور

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم میثاق از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم شهید سید جمال از شهر باخرز
مدرسه سید جمال الدین اسد ابادی در شهرستان باخرز

مشاهده مستند نگاری
1

مستند نگاری تیم یا زینب «ص» از شهر خلیل آباد
مدرسه مدرسه راهنمایی فاطمیه در شهرستان خلیل آباد

مشاهده مستند نگاری

0

مستند نگاری تیم ایثار از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
0

مستند نگاری تیم استقلال از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم روزنه از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم استقلال از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده مستند نگاری

3

مستند نگاری تیم شهیدسلیمانی از شهر کلات
مدرسه آموزشگاه تکتم لاین در شهرستان کلات

مشاهده مستند نگاری
3

مستند نگاری تیم ریحانه از شهر بردسکن
مدرسه شاهد شهدای وحدت در شهرستان بردسکن

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم شهید احمدرضا زراعتکار از شهر فیض آباد
مدرسه دبیرستان پیامبر اعظم ص در شهرستان مه ولات

مشاهده مستند نگاری
2

مستند نگاری تیم رهروان ولایت 2 از شهر نوده انقلاب
مدرسه حضرت فاطمه (س) در شهرستان خوشاب

مشاهده مستند نگاری


صفحات:

  1