داشبورد گزارشات لیگ جت شهرستان خواف

گزارشات تصویری و ویدیویی لیگ جت شهرستان خواف


شرح مختصر

لیگ جت خراسان رضوی با حضور 24477 نفر از نوجوانان 34 شهرستان استان در قالب 5669 تیم که 2300 نفر مربی نیز آنان را همراهی می کردند آغاز به فعالیت نمود. تیم های ثبت نام کرده در لیگ جت پس از تایید عضویت اعضای تیم آغاز به مطالعه محتوای انفرادی که پسران شامل کتاب یک ون شبهه و دختران شامل کتاب گل پوش نمودند و خود را برای آزمون انفرادی که امتیاز آن در نهایت برای تیم لحاظ می شد آماده نمودند. سپس همه اعضای تیم به مشاهده و مطالعه محتوای آموزشی تیم که کتاب اکسیر و ویدیو های آموزشی تکنیک های عملیات روانی و سوژه های بوم تفکر نقاد و ... پرداختند. در ادامه برای افزایش مهارت تفکر نقاد و آمادگی تیم ها برای رقابت حضوری جلسات تمرینی توسط تیم ها برگزار گردیده و گزارش آن را به دبیرخانه لیگ جت ارسال نمودند. نوجوانان شرکت کننده در لیگ جت در قالب یک آزمون برخط (آنلاین) به سوالات مطرح شده از کتاب های محتوای انفرادی پاسخ دادند. رقابت حضوری تیم ها و تکمیل بوم تفکر نقاد با سوژه ارسالی از دبیرخانه بخش نهایی مرحله اول لیگ جت استان خراسان رضوی بود. در این داشبورد گزارشات لیگ جت بصورت کامل و جزئی و به تفکیک شهرستان های استان در بخش های گوناگون خدمت شما ارائه گردیده است.

شهرستان خواف
رابط اجرایی: آقای زنگنه 09159337135 - خانم صادقیان 09158309165
جنسیت
تیم
روز و ساعت آدرس مسیر
یابی
دختران شنبه 11 آذر
ساعت 8:30
مسجد امام جعفر صادق
پسران شنبه 11 آذر
ساعت 8:30
مسجد امام جعفر صادق
دختران یک شنبه 12 آذر
ساعت
مسجد جامع روستای زوزن
پسران یک شنبه 12 آذر
ساعت
مسجد جامع روستای زوزن

در یک نگاه نمایش داشبورد

مجله تصویری جلسات تمرینی نمایش همه

مستندات ویدیویی رقابت حضوری نمایش همه

گزارشی از برگزاری رقابت حضوری دختران لیگ جت در شهرستان خواف
گزارشی از برگزاری رقابت حضوری دختران لیگ جت در شهرستان خواف
گزارشی از برگزاری رقابت حضوری دختران لیگ جت در شهرستان خواف
گزارشی از برگزاری رقابت حضوری دختران لیگ جت در شهرستان خواف

مستندات تصویری رقابت حضوری نمایش همه

پویش پیش به سوی روشنایی نمایش همه

تجربه تیم انصارالمهدی س از مدرسه فرزانگان شهرستان خواف

تیم های فعال نمایش همه