37

بوم تیم بنات الحیدر(علیه السلام) از شهر مشهد
مدرسه دبیرستان معصومه جفایی در شهرستان مشهد

مشاهده بوم
79

بوم تیم نجم از شهر تربت حیدریه
مدرسه شاهد حضرت سکینه در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده بوم
2

بوم تیم (رسانه سازان) از شهر نیشابور
مدرسه باقرالعلوم در شهرستان نیشابور

مشاهده بوم
5

بوم تیم آساک از شهر قوچان
مدرسه 22بهمن در شهرستان قوچان

مشاهده بوم

2

بوم تیم نابغه ها از شهر تربت حیدریه
مدرسه نمونه ارشاد در شهرستان تربت حیدریه

مشاهده بوم
23

بوم تیم هدف از شهر گلبهار
مدرسه یاس نبی در شهرستان گلبهار

مشاهده بوم
25

بوم تیم فاتح از شهر مشهد
مدرسه فاتح در شهرستان مشهد

مشاهده بوم
33

بوم تیم تفکر و اندیشه از شهر مشهد
تشکل بسیج در شهرستان مشهد

مشاهده بوم